Ressolució d'ajuts extraordinaris al sector del comerç

Ressolució d’ajuts extraordinaris al sector del comerç

Afectats econòmicament

Establiments de productes no essencials i de superfície superior a 400 metres quadrats

A partir d’avui, queda publicada al DOGC la resolució (https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8360/1839755.pdf) perquè els establiments de productes no essencials i/o d’una superfície superior a 400 metres quadrats, i els establiments locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, puguin demanar l’ajut extraordinari en motiu de l’afectació econòmica rebuda, a causa de les mesures de salut pública contra la pandèmia de la covid-19.

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent, comença a les 09:00 hores del dia 10 de març de 2021 i finalitza a les 14:00 hores del dia 17 de març de 2021. Per més informació, podeu consultar les bases de la convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8357/1839198.pdf

D’aquesta manera, la quantitat de l’ajut seria, per establiment, la següent:

• 5.000 euros/establiment per a comerços de productes no essencials de més de 400 metres quadrats.
• 5.000 euros/establiment per a comerços al detall de productes no essencials ubicats en centres, recintes o galeries comercials.
• 7.000 euros/establiment per a bars, restaurants i cafeteries ubicats en centres, galeries o recintes comercials.

Els comerços que han estat beneficiaris de la primera línia d’ajuts, rebran un nou pagament de manera automàtica sense haver de fer cap sol·licitud nova. D’altra manera, els que no s’hi hagin acollit, hauran de presentar les sol·licituds telemàticament a través del Canal Empresa, omplint el model formalitzat que es pot trobar al web del CCAM, de Canal Empresa o del Departament d’Empresa i Coneixement.

Només caldrà fer una declaració responsable acreditant que es compleixen els requisits previstos a les bases, i adjuntar dues fotos de l’establiment (una de l’interior i una de l’exterior).

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

28
29
30
01
02
03
modal close image
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
modal close image