Legal

La Federació de comerç, serveis i hostaleria de Tortosa és el titular del domini www.tortosames.com, i posa aquesta pàgina web a disposició de qualsevol usuari i usuària amb la finalitat de facilitar informació dels diferents serveis, tràmits i gestions propis d’aquesta administració local i, alhora, de proporcionar informació general del municipi de Cabrils.

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina són propietat de La Federació de comerç, serveis i hostaleria de Tortosa o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts al consistori, i és a La Federació de comerç, serveis i hostaleria de Tortosa a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.

Tots els distintius, marques, logotips, noms comercials, continguts (textos, gràfics, imatges, fotografies, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors i codis fonts), estructura, disseny i forma de presentació dels elements, són propietat de La Federació de comerç, serveis i hostaleria de Tortosa i estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual, i només poden ser reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia de La Federació de comerç, serveis i hostaleria de Tortosa, o bé quan es tracti d’identificar activitats o iniciatives d’altres persones, entitats o institucions que compten amb el suport explícit de La Federació de comerç, serveis i hostaleria de Tortosa.

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment a diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

La Federació de comerç, serveis i hostaleria de Tortosa no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços, directores i eines de recerca que permeten accedir a llocs web o aplicacions mòbils pertanyents i/o gestionats per tercers així com de la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers de les persones usuàries.

La Federació de comerç, serveis i hostaleria de Tortosa es reserva el dret d’exercir les accions legals que consideri oportunes derivades de qualsevol ús il·lícit dels continguts de la seva pàgina web per part de tercers.

De conformitat a l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre la reutilització de la informació del sector públics informa del següent:

Titularitat de la pàgina web 

El nom del domini www.tortosames.com és propietat de La Federació de comerç, serveis i hostaleria de Tortosa, amb CIF G55573661 i domicili social al carrer Pl. Mestre Monclús, 2 43500 – Tortosa (Tarragona). El telèfon de contacte és el 34 641 55 98 38 i l’adreça de correu electrònic és info@tortosames.com

Reproducció de continguts propis

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques.

D’acord amb aquesta normativa, l’Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l’obra i, a més, la transformació de l’obra per fer-ne obres derivades, sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

  • No desnaturalitzar el sentit de la informació.
  • Citar sempre la font de la informació.
  • Mencionar la data de l’última actualització de la informació.

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d’altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d’obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l’ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d’explotació de les obres. En els continguts on s’apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s’hi estableixin.

No s’autoritza en cap cas l’ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de La Federació de comerç, serveis i hostaleria de Tortosa en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d’identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de La Federació de comerç, serveis i hostaleria de Tortosa i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions

Aquesta pàgina web conté diversos enllaços i referències a pàgines independents que no pertanyen a La Federació de comerç, serveis i hostaleria de Tortosa, amb l’objectiu de facilitar l’accés a altres fonts d’informació relacionades amb aquesta organització municipal i amb respecte dels drets de propietat intel·lectual que, si escau, puguin correspondre als seus autors.

La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina de destí. Tanmateix, La Federació de comerç, serveis i hostaleria de Tortosa no assumeix cap responsabilitat derivada de les connexions o els continguts d’aquests enllaços.

28
29
30
01
02
03
modal close image
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
modal close image